На пчелина през зимата

Тук искам да сложа линк към тази много интересна за мен статия на Маргарита Дикова "През зимата на пчелина", публикувана в Агросъвети. Първото полезно за мен беше краткото и ясно обобщаване на това какво може и какво не може да се прави на пчелина през зимата, а именно:

"- Да не се извършват на пчелина дейности, като сечене или строителство, които ще безпокоят пчелите, а може да доведат и до сриване на зимното пчелно кълбо на дъното на кошера. Последствията от това сриване също са известни - загиване на пчелите.
- Да се разрива снегът пред входа на кошера, за да не се задушат пчелите.

- Да се извършва прислушване на кълбото след рязко почукване или да се прислушат пчелите чрез тръбичка, промушена през входа на кошера.
- Да се оглеждат кошерите, да не би да има избит чвор или пробита дупка в дървото от кълвач.
- Да се окачват станиолови ленти или метални пластинки, които да пропъждат птиците от пчелина.
- Да се следи дали мишепредпазителите са по местата си, за да се предотврати нахлуването на мишки в кошерите.
- Да се следи да няма приплъзване или потъване на стойките под кошерите, което може да доведе до преобръщането им.
- Да се наобикаля пчелина и заради набези от злосторници.
- Да се поддържа здрава оградата около пчелина, за да не влизат животни.
- След силен вятър да се провери дали няма отнесени капаци на кошери или други поражения в пчелина."

Другото много ценно обаче, е споделеният личен опит и различния подход към зимните дейности. Далеч съм от идеята, че всичко трябва да бъде прието едно към едно, но е нещо, над което може да се помисли, а който реши - и да изпробва. 
Лично аз споделям мнението, че снега пред пчелина не е добре да се разрива, ако кошерите са поставени на стойки. 
Подмяната на дървените капаци с вестникарска хартия през зимата също е много интересно предложение: "Обикновено през декември подменям покривните дъски с 4-5 слоя вестникарска хартия. Сред колегите е разпространено мнението, че оставянето на хранилката и през зимата улеснява контрола на вентилацията в гнездото по конденза в нея. Така е. Само че при покриването на гнездото с вестникарска хартия се постига и още нещо. Всички знаем, че вестникарската хартия е хигроскопична. Лесно поема влагата и също така лесно я отдава през отворите на капака на кошера. Преди десетина години един сръбски пчелар сподели следното: покрива гнездото с 3-4 слоя вестникарска хартия, като точно в средата пробива дупчица с диаметър, колкото графита на молива. Отгоре поставя още 3-4 слоя, без дупчица. Ако върху най-горния лист има влажно петно колкото 50-стотинкова монета, значи вентилацията в гнездото е идеална. Изпробвах го две зими и видях, че това е валидно при силните семейства."


Авторката препоръчва и използване на кошери с дълбоко дъно, като идеална възможност за почистване на подмора и осигуряване на добра вентилация.
В коментар към статията има споделен опт на друг пчелар, който спуска плодниковите рамки през магазина и така хем не търси място за съхранение на магзините, хем си осигурява и "дълбоко дъно".Няма коментари: